دفتر مرکزی: مشهد، جاده آسیایی مشهد/قوچان، (بلوار پیامبر اعظم ،بین پیامبر اعظم 101 و103) روبروی چاهشک برج خنک کننده فایبرگلاس پیام سرما

تماس با پیام سرما

پست الکترونیکی

payam.sarma2021@gmail.com

تلفن تماس

05136515887 - 05136515890 - 09155056127 صادقی

آدرس

دفتر مرکزی: مشهد، جاده آسیایی مشهد_قوچان،(بلوار پیامبر اعظم ،بین پیامبر اعظم 101 و103) روبروی چاهشک برج خنک کننده فایبرگلاس پیام سرما