دفتر مرکزی: مشهد، جاده آسیایی مشهد/قوچان، (بلوار پیامبر اعظم ،بین پیامبر اعظم 101 و103) روبروی چاهشک برج خنک کننده فایبرگلاس پیام سرما

تماس با پیام سرما

پست الکترونیکی

payam.sarma2021@gmail.com

تلفن تماس

09152546127 - خانی _09154346127 -براتی 05136917706

آدرس

دفتر مرکزی: مشهد، جاده آسیایی مشهد_قوچان،(بلوار پیامبر اعظم ،بین پیامبر اعظم 101 و103) روبروی چاهشک برج خنک کننده فایبرگلاس پیام سرما